21.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜάΛΙ--- ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΦΡΑΧΤΗ---ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΜΕΛΙΓΙΑ---ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΛΙ--- ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΦΡΑΧΤΗ-