11.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ---ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ--ΤΕΧΝΗΤΑ ΜΕΛΗ--- ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ----ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΕΧΝΗΤΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ------