8.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-------ΑΝΘΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΝΟΥΑΛΗ----ΩΣ ΜΑΝΟΛΙΕΣ--- ΟΜΟΡΦΙά---ΑΝΘΙΖΟΝΤΑΣ---