6.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΚΡΟΤΟΥ ΛΑΜΨΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΑΜΑ ΤΟΥ ΜΠΑΧΡΕιΝ- ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ