11.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ--- ΩΣ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΩΝ ---ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΚΑράΚΑΣ----ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ