9.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΣΥΝΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ----ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ--ΩΣ ΧΙΟΝΟΧΗΝΑ--ΤΟΣΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΣΣΕΣ ΜΟΥ---ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ---ΣΥΝΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ---