2.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΝΤΑΣ ΩΣ ΟΙΩΝΟΙ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΓΓΛΙΑ-ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΝΤΑΣ ΩΣ ΟΙΩΝΟΙ---