14.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΟΡΘΙΟΙ--- ΣΤΙΣ ΑΥΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ----ΣΤΟ ΚΑράΚΑΣ---