4.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΜΙΣΕΥΟΝΤΑΣ---- ΣΕ ΜΙΑ ΝΤΑΛΙΚΑ-- ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΝΓΚΟΥΙ -ΛΟΓΩ ΕΜΦΥΛΙΟΥ -ΣΤΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ--ΣΕ ΜΙΑ ΝΤΑΛΙΚΑ - ΜΙΣΕΥΟΝΤΑΣ-