7.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΞΥΠΝΩΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΜΕΝΤΡΕΣΕ ΜΟΥ --- ΑΦΓΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ----ΚΑΠΟΥ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜΑΜΠΑΝΤ---ΣΤΟΝ ΜΕΝΤΡΕΣΕ---- ΠΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ----ΞΥΠΝΩΝΤΑΣ---