13.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ--- ΣΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡάΚΑΣ--- ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ--- ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ----