4.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΟΡΘΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΡΑ ΝΕΡΟΥ- ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ-ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΟΡΘΙΟΣ