21.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΟΡΘΙΟΣ--ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΕΛΕΝΙΤ- ΣΤΗ ΒΟΛΗ--ΤΗΣ ΑΥΡΑΣ ΝΕΡΟΥ--- ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ --ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΟΡΘΙΟΣ--ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΚΑΡΑΚΑΣ-ΜΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ-ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΑΥΞΗΣΗ ΒΙΟΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ- ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΟΡΘΙΟΣ--ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΕΛΕΝΙΤ- ΣΤΗ ΒΟΛΗ--ΤΗΣ ΑΥΡΑΣ ΝΕΡΟΥ-