17.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ---- ΜΕ ΤΙΣ ΑΥΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ--- ΣΤΟ ΚΑΡάΚΑΣ----ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ