5.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΣΤΟ ΚΑΡάΚΑΣ---ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΣΤΟ ΚΑΡάΚΑΣ-