31.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ--ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΝΤΑΡΦΟΥΡ-- ΜΕ ΤΑ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΑ -ΛΟΓΩ ΕΜΦΥΛΙΟΥ-ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΜΟΥ----ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ---ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ---