5.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΑΣ ΙΣΚΙΟ-ΤΟΥ ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΙΣΛΑΜΑΜΠΑΝΤ-ΣΤΑ ΝΕΡΑ---ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ----