16.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΤΑιΖΟΝΤΑΣ--ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ--ΩΣ ΣΟΥΛΑ--ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ--ΤΑιΖΟΝΤΑΣ-ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ--ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ----