5.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---ΛΑΜΠΡΥΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ-----ΛΑΜΠΡΥΝΟΝΤΑΣ----