2.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΩΣ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΚΑΝΤΑΧΑΡ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΛΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ---ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΩΣ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΚΑΝΤΑΧΑΡ