6.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΑΝΑΒΟΝΤΑΣ ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΙΚΛάΛ-ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ-----ΑΝΑΒΟΝΤΑΣ ΦΩΤΙΕΣ--