8.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΩΣ ΠΑΙΔΙ- ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ--ΝΑ ΣΤΕΡΕΩΣΕΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΝΤΡΕΣΕ ΜΟΥ ΣΤΟ ΤΖΑΛΑΛΑΜΠΑΝΤ---- ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ---- ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ---