5.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ- ΣΤΗΝ ΤΖΟΥΜΠΑ- ΠΑΙΖΩ ΩΣ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ-ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ-ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ----