12.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΑΠΟΚΡΟΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΠΙΔΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΛΕνίΤ ---ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ-ΣΤΟ ΚΑΡάΚΑΣ-ΑΠΟΚΡΟΥΟΝΤΑΣ