16.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΩΣ ΑΛΚΥΟΝΗ ΤΟΝ ΚύΗΚΑ--ΣΤΟ ΚΛΑΔΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ- ΣΤΟ Rajasthan ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ-----ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΩΣ ΑΛΚΥΟΝΗ ΤΟΝ ΚύΗΚΑ----