19.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ-- ΩΣ ΑΔΕΣΠΟΤΟ ΣΚΥΛΙ --ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ--- ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ---- ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ--ΤΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΤΩΝ-----ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ-- ΩΣ ΑΔΕΣΠΟΤΟ ΣΚΥΛΙ --ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ-----