15.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΥΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡάΚΑΣ-ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ