20.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΑΝΕΜΟΠΟΡΩΝΤΑΣ--- ΩΣ ΕΡΩΔΙΟΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΗΣ ΟΥΑΛΙΑΣ---ΑΝΕΜΟΠΟΡΩΝΤΑΣ----