4.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΩΣ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ San Juan- ΣΤΗ ΜΑΝΙΛΑ-- ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ San Juan- ΣΤΗ ΜΑΝΙΛΑ-ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΩΣ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ-