24.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗ Sitra ΤΟΥ ΜΠΑΧΡΕΙΝ---ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ--ΜΕ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ ΑΣΠΙΔΑ ---ΜΕΤΑ ΤΟΥ Jawad Ahmed Al-Haawi ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ--ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ-- ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ--ΑΠΟ ΕΠΙΠΛΟΚΗ-- ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΑΚΡΥΓΟΝΩΝ ΕΙΣΠΝΟΗ--ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ---ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ-ΣΤΗ Sitra ΤΟΥ ΜΠΑΧΡΕΙΝ---