7.4.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ---ΩΣ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ---ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ--- ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΟΛΕΜΟ---- ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Al-Sodania-ΣΤΗΝ--Al-Waha---ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ--- ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ-