3.4.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ ΡΟΧΑΛΕΣ-- AΠO TA ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΩΝ--ΣΤΟΥΣ ΡΑΜΠΟ-ΜΠΑΤΣΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΜΟΥΝΤΙΑΛ--ΣΤΗ ΦΑΒΕΛΑ MARE ΤΟΥ ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ-- ΠΟΥ ΑΡΙΘΜΕΙ 130.000 ΨΥΧΕΣ--ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ ΡΟΧΑΛΕΣ---