4.4.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΣΤΗΝΟΝΤΑΣ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΡΑΚΑΣ---ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ME ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ--ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ-ΣΤΟ ΚΑΡΑΚΑΣ