4.4.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ--- Πού ΠΑΝ' ΤΑ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ---ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ---ΣΤΟ ΚΑΡΑΚΑΣ---ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ----