6.4.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΠΡΟΣΠΕΡΝΩΝΤΑΣ---ΩΣ ΑΦΓΑΝΙ--- ΣΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΛ ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ--ΕΝΑ ΚΡΥΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ---ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΡΕΙΠΙΑ-- ΜΕ ΑΓΑΠΗΣ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ--ΕΝΑ ΚΡΥΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ--ΣΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΛ ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ----