18.4.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----------ΑΝΘΙΖΟΝΤΑΣ ΩΣ ΤΟΥΛΙΠΑ--- ΚΑΙ ΥΠΟ ΠΑΓΕΤΟ--- ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ---ΑΝΘΙΖΟΝΤΑΣ---