13.4.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΦΕΝΤΟΝΑ ΜΟΥ ΣΤΗ ΡΩΜΗ---ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ--ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΙΑΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ---ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΦΕΝΤΟΝΑ ΜΟΥ-- ΣΤΗ ΡΩΜΗ----