3.4.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΦΟΡΩΝΤΑΣ---ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΝΟΣ ΜΑΝΕΚΕΝ --- ΩΣ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΛ---ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΝΟΣ ΜΑΝΕΚΕΝ----