9.4.14

ΠΑΤΡΙΣ-----ΠΕΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΩΣ ΙΛΙΑ ΚΑΡΕΛΙ--- ΑΠΟ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ--- ΕΛΛΗΝΩΝ--- ΨΥΧΗ ΤΕ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙ ----ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΚΩΝ ---ΣΤΟ ''ΨΥΓΕΙΟ''--- ΤΗΣ ΕΙΡΚΤήΣ ΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ--ΠΕΘΑΙΝΟΝΤΑΣ----