19.4.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ---ΩΣ ΣΚΥΛΙ---- ΑΠΟΡΗΜΕΝΟ ---ΤΟΥ ΜΠΟΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ---ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ---ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ---