5.4.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΟΡΘΙΟΣ ΣΤΙΣ ΒΟΛΕΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΥΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ-ΣΤΟ ΚΑΡΑΚΑΣ--ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΟΡΘΙΟΣ