8.4.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙα ΠΛΑΝΗΤΗ-------ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ--- ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟ ΚΑΡΑΚΑΣ--ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ----