25.4.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-------ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΑΚΑΣ-- ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΡΑ ΝΕΡΟΥ-----ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΑΚΑΣ----