6.4.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ--ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ--- ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΡΑΧΤΗ ΤΗΣ Melilla--ΤΟΥ ΦΡΑΧΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΥΣΗ---ΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ----