7.4.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΠΑΛΑ-- ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ--- ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛIΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ Recife----ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΠΑΛΑ---.