11.5.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ --ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Albuquerque--ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ--ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΑΣ- ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ--ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΚΡΟΙ--ΚΥΡΙΩΣ--ΑΣΤΕΓΟΙ--ΚΑΙ ΤΖΑΝΚΙΑ----ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΒΙΑ

guardian