4.5.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ--------ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ---ΩΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ----ΜΕ ΔΕΟΣ--ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΑ ΕΡΓΑ---ΣΤΟ Argo-ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Badakhshan-ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ---ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΔΕΟΣ----

REUTERS