6.5.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-------ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΛΙΓΗ ΒΟΗΘΕΙΑ---ΣΤΟ ΓΑιΔΟΥΡΑΚΙ ΜΑΣ---ΩΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Argo ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΙΕ Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ--ΣΤΟ Badakhshan-ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ---ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΛΙΓΗ ΒΟΗΘΕΙΑ---ΣΤΟ ΓΑιΔΟΥΡΑΚΙ ΜΑΣ--

 REUTERS / Mohammad Ismail