13.5.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ--ΜΕ ΤΑ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ--ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ--ΜΑΔΟΥΡΟ--ΣΤΟ ΚΑΡάκας---ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ---