19.5.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ--ΖΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΑΒΕΛΑ--ΜAΡέ--ΤΟΥ ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ--ΥΠΟ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΜΠΑΤΣΟΥΣ--ΕΝ ΟΨΕΙ ΜΟΥΝΤΙΑΛ-ΖΩΝΤΑΣ ΥΠΟ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΜΠΑΤΣΟΥΣ-----

Sebastián Liste-Getty Images